Zeg niet zomaar een nieuwe job.

Digital Design & Art Direction bij D’M&S

Ik blik na 6 jaar met plezier terug naar een leuke tijd, leuke collega’s en heel uiteenlopende projecten:

  • Corporate websites in àlle maten en gewichten, menige digitale loyalty platforms, converterende landingpagina’s, online advertenties in duizend-en-éen formaten, posts & content voor sociale media en creatieve e-mail templates voor het aapje van Mailchimp.
  • Voor klanten in B2B over B2B2C tot B2C — In automotive, construction, pharma, hr, immo, retail, … . Van beroepsfederaties allerhande tot consumentenmerken: Een legendarisch bier (schol Omer 🍻) tot de ambachtelijk van ‘espe’ van Gandaham. Als dessert onze favoriete snoepjes van #Luttiful — en wassen en koken doen we ondertussen thuis tegenwoordig enkel nog met AEG!
  • Van hyperlokaal tot mega-internationaal 🌏
  • Ik kreeg de kans mee te werken aan toffe employer branding projecten, visuele rebrandings, digitale transformaties (what’s in a name?!)
  • Ik wist leuke en creatieve concepten digitaal uit te rollen. Ik zette strijdlustig mijn zoektocht in naar het evenwicht tussen conversie & beleving, creatie & herkenning. Digitale producten ontwerpen met de nodige wow-factor & tegelijk toegankelijk en performant blijven in ontwikkeling.
  • Van basic websites tot uitdagende webprojecten — waarvan er nog enkele live moeten komen — leuk te weten dat iets waar je mee aan hebt gewerkt, later nog publiek verschijnt.
  • A few pitches lost — maar meer dan eens de pitch gewónnen. 👊

What’s next?

De wereld aan je voeten! En toch blijf ik lekker dicht bij huis. Want aan de kust, daar ben je gelukkig, en hier wacht me meteen ook een leuke uitdaging!

--

--

Author of no books. Hurts & hearts design. Gets things done, together. Occasional runner.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Dries Delaey

Dries Delaey

159 Followers

Author of no books. Hurts & hearts design. Gets things done, together. Occasional runner.